Denne stillingen er utgått!

Daglig leder

Raknestunet Ungdomssenter
Arbeidssted:
Raknes
Heltid
Søknadsfrist:
30/11/2019
Se hjemmeside
Kontaktperson:
906 36 029
Ole-Jørgen Storsæter
Send epost
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:

Raknestunet er en kristen leirplass eid av Nordhordland Indremisjon, og huser barne- og ungdomsleirer for Nordhordland Indremisjon, og leirer forandre lag og organisasjoner. Det er også lokale for kurs og konferanser, minnesamvær, konfirmasjoner, bryllup og annet. NordhordlandIndremisjon er tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF). Raknestunet har 2-3 årsverk fordelt på ulike stillinger. Det blir også brukt en del dugnad til driften av leirstedet. Raknestunet ligger påRaknes i Osterøy kommune.

NordhordlandIndremisjon søker daglig leder i opptil 100% fast stilling.

Daglig leder vil ha ansvar for den daglige drift av leirstedet:

  • Personalansvar
  • Markedsføring
  • Vertskapsoppgaver og kundekontakt
  • Økonomiske og administrative oppgaver
  • Oppfølging av bygninger og eiendom m.v.
  • Driftsansvar

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring eller utdanning
  • Evne til å jobbe alene men også i team
  • Er strukturert, fleksibel og liker utfordringer
  • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

I forbindelse med at vi har flere stillinger ledige er ulike løsninger mulige for å bemanne leirstedet. Stillingsstørrelse og -innhold vil kunne avtales og tilpasses i forhold til de kvalifikasjoner søker har. Bestyrerpar kan være en mulig løsning.

Det nevnes også at det er startet et planarbeid vedrørende mulig oppgradering/ombygging av leirstedet, og en daglig leder vil bli en naturlig deltaker i en slik prosess.

Det må påregnes noe arbeid på kveldstid og i helger. Stillingen vil lønnes etter Indremisjonsforbundets regulativer. Kan være behjelpelig med bolig.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NhI sitt formål og verdier i samsvar med  «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Nordhordland Indremisjon».

Søknadsfrist: Snarest og senest 30. november
Tiltredelse: Etter avtale

Ønsker du mer informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ring kretsleder, Ole-Jørgen Storsæter (906 36 029) for en uforpliktende samtale.

Søknad og CV sendes til oj.storsater@imf.no, eller Nordhordland Indremisjon c/o krinsleiar, Holtermandsvegen 3, 5918 Frekhaug. Spørsmål sendes samme sted.