Denne stillingen er utgått!

Vaktmester

Raknestunet Ungdomssenter
Arbeidssted:
Raknes
Deltid
Søknadsfrist:
30/11/2019
Se hjemmeside
Kontaktperson:
906 36 029
Ole-Jørgen Storsæter
Send epost
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:

Raknestunet er en kristen leirplass eid av Nordhordland Indremisjon, og huser barne- og ungdomsleirer for Nordhordland Indremisjon, og leirer forandre lag og organisasjoner. Det er også lokale for kurs og konferanser, minnesamvær, konfirmasjoner, bryllup og annet. NordhordlandIndremisjon er tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF). Raknestunet har 2-3 årsverk fordelt på ulike stillinger. Det blir også brukt en del dugnad til driften av leirstedet. Raknestunet ligger påRaknes i Osterøy kommune.

NordhordlandIndremisjon søker daglig leder, kjøkkenleder og vaktmester i opptil180% fast stilling.

Vaktmester vil ha ansvar for drift av bygningsmasse og uteområdet på leirstedet:

  • Vedlikehold/reperasjon av interiør og inventar
  • Kontinuerlig oppsyn med bygningsmassen
  • Utearbeid som skogsrydding, grusing, brøyting, plenklipping og lignende

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Har relevant erfaring og/eller utdanning
  • Er fleksibel og strukturert
  • Kan arbeide selvstendig og sammen med andre

I forbindelse med at vi har flere stillinger ledige er ulike løsninger mulige for å bemanne leirstedet. Stillingsstørrelse og -innhold vil kunne avtales og tilpasses i forhold til de kvalifikasjoner søker har. Bestyrerpar kan være en mulig løsning.

Det nevnes også at det er startet et planarbeid vedrørende mulig oppgradering/ombygging av leirstedet, og en daglig leder vil bli en naturlig deltaker i en slik prosess.

Stillingen vil lønnes etter Indremisjonsforbundets regulativer. Kan være behjelpelig med bolig.

Vi forutsetter at søker forholder seg lojalt til NhI sitt formål og verdier i samsvar med  «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Nordhordland Indremisjon».

Søknadsfrist: Snarest og senest 30. november
Tiltredelse: Etter avtale

Ønsker du mer informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ring kretsleder, Ole-Jørgen Storsæter (906 36 029) for en uforpliktende samtale.

Søknad og CV sendes til oj.storsater@imf.no, eller Nordhordland Indremisjon c/o krinsleiar, Holtermandsvegen 3, 5918 Frekhaug. Spørsmål sendes samme sted.