Denne stillingen er utgått!

Forsamlingsleder

Salem bedehus Mosterhamn
Arbeidssted:
Mosterhamn
Heltid
Søknadsfrist:
7/1/2020
Se hjemmeside
Kontaktperson:
413 20 375
Arne Borgemyr
Send epost
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:

Bedehuset Salem, som vart teke i bruk hausten 2012, er eigd av Moster Indremisjon. Formålet er bruk til all kristen verksemd, forkynning og opplæringsom er i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske vedkjenning.

Salem Moster søkjer Forsamlingsleiar inntil 100% stilling.

Vi ønskjer å kome i kontakt med deg som har kall eller interesse for å leie verksemda i eit nytt og tenleg bedehus. Viktige arbeidsområde vil vere forkynning og undervisning, forsamlingsbygging og ungdomsarbeid. Vi føreset at du vedkjenner evangelisk-luthersk tru. Våre viktige verdiar er knytt til stikkorda Guds Ord, Forsamlinga, Trua og Misjon.

Fullstendig utlysing på www.salem-moster.no.
Spørsmål kan rettast til styreleiar Arne Borgemyr, telefon 413 20 375.

Søknad med CV sendast til post@salem-moster.no.
Søknadsfrist: 7. januar 2020.