Denne stillingen er utgått!

Lærervikariat ca 85-100%

Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Arbeidssted:
Karmøy
Vikariat
Søknadsfrist:
28/2/2020
Se hjemmeside
Kontaktperson:
Jostein Skartveit
Send epost
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:

Danielsen Ungdomsskole Karmøy er startet på kristen grunn og knyttet opp mot Egil/Danielsen Stiftelse. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet eier skolen. Begge disse organisasjonene har lang erfaring med å drive kristen skole.

Lærerstillinger, Danielsen Ungdomsskole Karmøy

En av våre lærere skal ut i fødselspermisjon, og i den forbindelse søker vi etter en eller flere kvalifiserte personer til å vikariere for henne.

Vikariatet er ledig fra 25.03.20 til 31.07.21.

  • ca 85% stilling fra 25.03.20 og frem til 31.07.20
  • 100% stilling skoleåret 2020-2021.

Det er ønskelig at søkere på lærerstillingen har følgende kvalifikasjoner:

  • Godkjent lærerutdanning.
  • Tydelig og dyktig på klasseledelse, som et viktig fundament for godt læringsmiljø.
  • Har samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt selvstendig så vel som i team.
  • Har evner til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.

Ansatte ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy må kunne identifisere seg med, og fremme formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument.

Søknadsfrist: snarest
Søknad og CV sendes til:
dukarmoy@danielsen-skoler.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:
Rektor Jostein Skartveit
jostein.skartveit@danielsen-skoler.no