Denne stillingen er utgått!

Kristendomslærer og miljøarbeider

Danielsen VGS
Arbeidssted:
Bergen
Søknadsfrist:
13/4/2020
Se hjemmeside
Kontaktperson:
91804380
Birger Danielsen
Send epost
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:

Vår skoleprest går av med pensjon, og vi søker derfor nå etter kristendomslærer og miljøarbeider fra 01.08.20.


Vi ønsker en ansatt som:

  • har meget god kjennskap til ungdomskulturen og som liker å være med unge.
  • kan ha lederoppgaver i det åndelige livet ved skolen, og som kan være voksenkontakt i det kristne lagsarbeidet hos oss.
  • liker å arbeide i team og setter elevene i sentrum for sitt arbeid.
  • bidrar med nytenkning og prosjekter som gir oppmerksomhet for skolen vår (f.eks i sosiale medier).
  • kan ha samtaler med elever, også om tro, og som kan bidra i krevende situasjoner.

Kristendomslærer og miljøarbeider har en viktig funksjon for å realisere skolens kristne formål, og vil også bidra inn i utvidet ledergruppe ved skolen. Den som ansettes må derfor kunne identifisere seg med, og fremme formålet, samt forplikte seg på vårt verdidokument. Stillingen er vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillingslovens kapittel
5 § 30, 3.ledd.

Formell fagkompetanse er en forutsetning og vil bli vektlagt sammen med personlig egnethet. Den som ansettes vil få innflytelse på utforming av stillingens innhold, ut fra kompetanse og interesser, i samråd med ledelsen ved skolen. Stillingen er 100% fast stilling, og kan eventuelt også kombineres med undervisning i andre fag, f.eks religion.

Søknadsskjema lastes ned fra skolens hjemmeside og sendes på e-post til rektor Birger Danielsen innen 13.04.20.

birger.danielsen@danielsen-skoler.no
mobil 91804380