Denne stillingen er utgått!

Hovedpastor

Trondheim Frikirke
Arbeidssted:
Trondheim
Heltid
Søknadsfrist:
1/3/2020
Se hjemmeside
Kontaktperson:
995 13 951
Sveinung Sørhaug
Send epost
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:

Trondheim Frikirke er en levende, engasjert og internasjonal menighet som holder til på Moholt i Trondheim. Vi ønsker at visjonen «Sammen med Jesus ut til mennesker» leves ut gjennom kjerneverdiene ekte, raus og inkluderende.

Vi søker nå etter hovedpastor i inntil 100 %.

Vi søker en pastor med et brennende engasjement for Jesus og for utvikling av menigheten. Personen må ha lederegenskaper, gode samarbeidsevner og være strukturert og målrettet i arbeidet. En viktig del av arbeidet vil være å motivere og hjelpe frivillige til å finne og utføre sin tjeneste i fellesskapet. Vi ønsker søkere med teologisk kompetanse, og med god evne til å formidle.

Vår nye pastor vil samarbeide med og være daglig leder for staben som består av:

  • Ungdomspastor (100%)
  • Barne- og familieleder (50%)
  • Internasjonal leder (100%)
  • Ettåring (100%)


Søknadsfrist: 1.mars 2020.

Tiltredelse. 1.august 2020, eller etter avtale.

Mer om Trondheim Frikirke:

Trondheim Frikirke er en menighet med gode ressurser både menneskelig og økonomisk. Vi er for tiden 300 medlemmer i fullt medlemskap og 533 medlemmer totalt. Menigheten har et flott og funksjonelt kirkebygg som gir store muligheter til aktivitet og vekst.

Lederstrukturen består av et diakonråd og et eldsteråd som sammen utgjør menighetsrådet. Pastorer er medlem av eldsterådet og har gjennom rådet en hyrdefunksjon.

Gudstjenestefelleskapet skal være ukas høydepunkt og samler alle generasjoner. Til gudstjenestene møtes ca. 200 til lovsang og livsnær forkynnelse. Vi ønsker at nådegavene skal være i funksjon når vi samles. Barna deltar i første del av gudstjenesten før de går til Noah og E10.

Menigheten har mange ulike virkegreiner som alle er drevet av frivillige.

Noah: Menighetens søndagsskole, hvor barna (0-14 år) er delt inn i ulike grupperinger. Barna har sin egen gudstjeneste. Omfang: ca. 50 barn.

FRIK: Ungdomsgruppe (13 – 18 år) i vekst hvor ca. 20 stk. samles hver fredag i kirka til ungdomsmøte og sosiale aktiviteter. I tillegg har vi 8 konfirmanter, eget disippeltreningskurs, smågrupper og leirer.

Speider: For tiden ca.15 speidere som samles ukentlig.

Støperiet: Studenter og unge voksne fra 18 år. Samles onsdager til undervisningskvelder, eller i smågrupper.

Internasjonalt: Vi er en internasjonal menighet med 20 ulike nasjonaliteter. Vi har språkkafé, international bible study, kinesisk gruppe og flere arrangement rettet mot det internasjonale miljøet.

Alpha: Menigheten har arrangert Alphakurs sammenhengende i over 25 år. Kursene har vært en naturlig inngangsport til menighetsfellesskapet for mange av våre medlemmer.

Smågrupper: En stor andel av menigheten deltar i smågrupper.

Lovsangsband: Vi har en aktiv lovsangstjeneste med 5 band.

Familieskolen: Samlivskurs i samarbeid med andre menigheter i Trondheim

I tillegg er det mange arbeidsgrupper og tjenestefellesskap som er viktige bidragsytere til menigheten.

Kunne du tenke deg å jobbe i menigheten vår, oppfordrer vi deg til å sende søknad med CV.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte:

  • Sveinung Sørhaug leder av eldsterådet tlf: 995 13 951
  • Helge Standal hovedpastor: tlf: 91757151

Søknaden sendes til eldsteradet@trondheim.frikirke.no og merkes «Søknad». Alle søknader vil behandles fortrolig