Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Bibelskolen i Grimstad

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Bibelskolen i Grimstad
søker nå en
søker no ein

Inspektør

Ledig stilling som inspektør i inntil 100% fast stilling.

Bibelskolen iGrimstad (BiG) er eid av Normisjon og er Norges størstebibelskole. Skolen feirer i år 40 års jubileum og har inneværende skoleår 109studenter fordelt på 7 linjer. BiG er lokalisert i Grimstad med en flottbeliggenhet og gode lokaler.

Inspektør er med i skolens lederteam og har medansvarfor den faglige og pedagogiske ledelsen av skolen. Noe undervisning,nasjonal/internasjonal reising og sosialpedagogisk arbeid inngår i stillingen,som vil bety noe arbeid også på kveldstid og i helger. Stillingens innhold vil i noen grad bli utformet i lys avledergruppens samlede kompetanse, og i samarbeid med den som blirtilsatt. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for skolens daglige drift
  • Ulike administrative og driftsrelaterte oppgaver, eksempelvis timeplan,fraværsføring, rapportering og årshjul
  • Undervisning i fellesfag (teologi)
  • Sosialpedagogisk arbeid
  • Personalledelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Skoleerfaring
  • Høyere utdanning medteologi i fagkretsen
  • Erfaring innenundervisning og forkynnelse
  • Gode ferdigheterinnenfor personalledelse og administrasjon
  • Strategiskeferdigheter/kompetanse til å videreutvikle skolen

Bibelskolens visjon er «Forvandlede mennesker– en forvandlet verden». Gjennom arbeid med Bibelen, nært kristent fellesskap,veiledning og tjenestepraksis, ønsker skolen å utruste nye generasjoner til livog tjeneste både nasjonalt og internasjonalt. Vi søker derfor en tydelig,engasjert inspektør med gode samarbeidsevner som brenner for å utruste ungemennesker til kristent liv og tjeneste.

Søkere må identifisere seg med skolensverdigrunnlag og basis, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument foransatte ved Bibelskolen i Grimstad/Normisjon. I vurdering av søkere vilerfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ.

Søknadsfrist: 16. oktober 2022

Tiltredelse etter avtale.

Skriftlig søknad med CV sendes til fungerenderektor Anne Mari Vadset Epost: amv@bibelskolen.no For spørsmål om stillingen, takontakt med fungerende rektor AnneMari Vadset, mobil 980 01 818, eller styreleder Kjell Arvid Svendsen,mobil 951 21 570

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Bibelskolen i Grimstad
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Grimstad
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100%, fast
Søknadsfrist:
16/10/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Anne Mari Vadset
Fungerende rektor
980 01 818
Kjell Arvid Svendsen
Styreleder
951 21 570
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Bibelskolen i Grimstad ligger nydelig til i skjærgården 4 km sørvest for Grimstad sentrum. Skolen har vanligvis rundt 115 studenter og 23 fast ansatte. Studentene bor i skolens internat. Skolen er i stadig utvikling og har både nasjonalt og internasjonalt fokus. Skolen er eid av Normisjon og samlokalisert med Normisjon - Region Agder og Norkirken Grimstad. Les mer om de ulike linjetilbudene på www.bibelskolen.no 

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Daglig leder

Koffert - Symbol
Stavanger kirkelige fellesråd
Illustrasjonsbilde Stilling

Næringslivsansvarlig

Koffert - Symbol
Mercy Ships Norge
Illustrasjonsbilde Stilling

Leder for rekruttering av frivillige

Koffert - Symbol
Mercy Ships Norge