Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Danielsen Ungdomsskule Osterøy

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
søker nå en
søker no ein

Kontaktlærar

Me søkjer etter kontaktlærar frå 01.08.2021

Me kan tilby

Ein utfordrande og meiningsfull arbeidskvardag
Eit støttande og inkluderande arbeidsmiljø
Løns- og arbeidsvilkår tilsvarande offentleg sektor

Me ser etter følgjande kvalifikasjonar

Lærarutdanna med GLU 5.-10.
Årseining i relevante fag som t.d. norsk og engelsk
Tydeleg engasjement for eleven, læring og kristen tru.

Søkar må kunne identifisera seg med og vera motivert av skulen sitt formål, og aktivt fremja det kristne grunnlaget skulen har.Dette grunnlaget er uttrykt i skulen sine grunnlagsdokument.

Søknad sender du snarast via skulen si heimeside

www.duosterøy.no

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale om stillinga og tilsetjingsprosessen vidare

Jostein Fossmark (rektor)

Jostein.fossmark@danielsen-skoler.no

56395070

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Osterøy
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Søknadsfrist:
16/6/2021
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Danielsen Ungdomsskule Osterøy er ein kristen friskule knytt opp til Egill Danielsen Stiftelse. Skulen starta opp i 2011 og har inntil 90 elevar fordelte på tre trinn. Skulen flytta inn i eit flott nybygg hausten 2019, og ligg på vakre Valestrand, 30 min. kjøring frå Bergen.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Ledige undervisningsstillinger

Koffert - Symbol
Olavsborg Kristne Skole
Illustrasjonsbilde Stilling

Styrer

Koffert - Symbol
Klæbu Barnehage
Illustrasjonsbilde Stilling

Kokk

Koffert - Symbol
Hermon Høyfjellssenter