Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS
søker nå en
søker no ein

Førstekonsulent

Er du strukturert, opptatt av kvalitet og databaserte beslutninger? Ønsker du å jobbe med en spennende portefølje der fagansvar for kvalitet, HMS og beredskap, personvern og miljøfyrtårn inngår? 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole med institusjonsakkreditering. Vår virksomhet er utdanning og forskning med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier. Videre skal høgskolen bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, kultur- og religionsmøter og verdibasert samfunnsengasjement og ledelse.  

FIH har i dag rundt 400 studenter fordelt på tre campus og nettstudier. Vi tilbyr studieprogram innenfor teologi og misjon fra årsstudium til og med masterprogram.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde: 

 • Har ansvar for kvalitetssystemet ved FIH.  
 • Har ansvar for å videreutvikle og oppdatere kvalitetssystemet.  
 • Har ansvar for evalueringsarbeidet på tvers av høgskolens studietilbud og at evalueringene får en behandling i tråd med gjeldende bestemmelse.  
 • Har ansvar for årlige oppfølginger og rapporter som gjelder kvalitetsarbeidet og at dette skjer i tråd med gjeldende bestemmelser.  
 • Utarbeider årsrapport fra kvalitetsarbeidet til styret. 
 • Har fagansvar for personvern ved FIH. 
 • Har fagansvar for beredskap ved FIH.
 • Har fagansvar for HMS, inkludert kontakt med bedriftshelsetjenesten ved FIH.
 • Har fagansvar for miljøfyrtårn ved FIH.
 • Har ansvar for den daglige kontakt med eiendomsselskap og bibelskole i spørsmål om leieforhold og infrastruktur. 
 • Har innkjøpsansvar for kontorer og klasserom. 
 • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis med kvantitativ orientering. Kandidater med annen innretning vil kunne bli vurdert dersom de på annet vis er kvalifisert.
 • Sterke analytiske ferdigheter.
 • Kunnskap om kvantitativ metode og analyse.
 • Forståelse for oppbygningen av FIHs fagområder.
 • Erfaring med oppsett, gjennomføring og videreutvikling av undersøkelser er en fordel.
 • Erfaring med kvalitetsarbeid ved universitet/høyskoler, gjerne innen samme fagområde er en fordel.
 • Erfaring med bruk av Excel og Officepakken, og eventuelt kunnskap om bruk av databaser er en fordel. 
 • Strukturert, ryddig og med gode mellommenneskelige egenskaper. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du tilbyr: 

Du blir motivert av FIH sitt formål og av å skulle jobbe for å forbedre kvalitet både for institusjonen som helhet og innenfor dine ansvarsområder. Du er selvstendig og strukturert, men setter også pris på å få jobbe tett med andre. 

Vi tilbyr: 

 • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
 • FIH er IA-bedrift. 
 • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. FIH har et verdidokument som legger rammene for drift og utvikling av virksomheten. Dette blir tematisert ved et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til høgskoledirektør Marit Skinlo, mskinlo@fjellhaug.no

Søknadsfrist/tiltredelse: 25.10.2021/Etter avtale. 

Arbeidssted: Sinsenveien 15, Oslo. 

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til mskinlo@fjellhaug.no. Personer som har mulighet til å formidle vitnemål og karakterer via Vitnemålsportalen oppfordres til å gjøre dette. 

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Oslo
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100% fast
Søknadsfrist:
25/10/2021
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Om arbeidsgiver: Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole med institusjonsakkreditering. Vår virksomhet er utdanning og forskning med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier. Videre skal høgskolen bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, kultur- og religionsmøter og verdibasert samfunnsengasjement og ledelse. FIH har i dag rundt 400 studenter fordelt på tre campus og nettstudier. Vi tilbyr studieprogram innenfor teologi og misjon fra årsstudium til og med masterprogram.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Innsamlingsrådgiver

Koffert - Symbol
Normisjon
Illustrasjonsbilde Stilling

Regionleder

Koffert - Symbol
Normisjon region Øst
Illustrasjonsbilde Stilling

Leder/pastor

Koffert - Symbol
Den Norske Israelsmisjon