Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Kristne Friskolers Forbund

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Kristne Friskolers Forbund
søker nå en
søker no ein

Generalsekretær

Vi søker etter person med engasjement og kunnskap om friskolefeltet og med motivasjon til å arbeide for medlemsskolenes rammevilkår. 

Sekretariatet har et bredt arbeidsfelt, og generalsekretær leder arbeidet i samarbeid med sin stab. Det kreves både evne til å ha bred oversikt og kunne delegere oppgaver til medarbeidere. 

Følgende oppgaver vil være særlig sentrale: 

  • Kontakt med styrer, styreledere og daglige ledere ved medlemsskolene
  • Samfunnskontakt og påvirkningsarbeid i forhold til politiske miljøer på nasjonalt nivå
  • Utvikle kontakt med aktuelle samfunnsaktører i sektoren
  • Representere kristne friskoler utad i media og uttale seg på vegne av KFF i aktuelle saker
  • Ansvar for økonomi, personal og daglig drift av KFF-sekretariatet
  • Sørge for relevant saksforberedelse for KFF sitt styre og legge til rette for gjennomføring av beslutninger i organisasjonen.


Nærmeste overordnede er styret i KFF.

Relevant utdanning, erfaring, kunnskap og interesse i forhold til arbeidsoppgavene nevnt ovenfor vil bli tillagt vekt. Kjennskap til skoleledelse og friskoler forutsettes. Den som tilsettes må kunne arbeide aktivt i samsvar med de kristne skolenes målsetting.  Det vil være noe reisevirksomhet.

Lederarbeid i KFF vil gi inngående kunnskap på friskoleområdet og et stort kontaktnett med skoleledere, politikere og ledere ellers i skolesektoren rundt om i landet. 
Stillingsstørrelse er 100%. KFF har kontor i Oslo sentrum. Det er muligheter for noe hjemmekontor. 

Konkurransedyktig lønnsnivå. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Tidspunkt for tiltredelse etter avtale.

Interesserte kan ta kontakt med styreleder Morten Thomassen på tlf 997 25 711 eller generalsekretær Jan Erik Sundby på tlf 22 82 35 85.

Søknad sendes til sundby@kff.no innen 25.10.2021.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Kristne Friskolers Forbund
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Oslo
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100% stilling
Søknadsfrist:
25/10/2021
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Morten Thomassen
Styreleder
997 25 711
Jan Erik Sundby
Generalsekretær
22 82 35 85
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er interesseorganisasjon for ca 140 friskoler godkjent på kristent grunnlag. Vi arbeider til daglig med økonomiske, administrative og politiske rammebetingelser for skolene. KFF bistår også skolene og eierne i arbeidet med å utvikle skolene og tydeliggjøre den kristne profilen slik også myndighetene forutsetter ved godkjenning. KFF drifter også et systemet for internkontroll IK-friskoler som benyttes både av medlemsskoler og en rekke andre friskoler. 

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Seniorrådgiver

Koffert - Symbol
Knif Trygghet Forsikring
Illustrasjonsbilde Stilling

Førstekonsulent

Koffert - Symbol
Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS
Illustrasjonsbilde Stilling

Kontorleder

Koffert - Symbol
Nordhordland Indremisjon