Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Kirkerådet

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Kirkerådet
søker nå en
søker no ein

Nettprest/nettdiakon

Vi skal utvide og utvikle Den norske kirkes chattetjeneste, og søker deg som vil gjøre nybrottsarbeid i kirkens digitale kanaler. I denne stillingen får du brukt din teologiske eller diakonale kompetanse på flere måter, og vil bidra til å styrke det helhetlige kommunikasjonsarbeidet til kirken.

Når du jobber som nettprest eller nettdiakon hos oss, skal du både delta i chattetjenesten, følge opp alle prestene og diakonene som er tilknyttet tjenesten og legge planer for å utvide åpningstiden videre. Du er også med i kirke på nett-teamet som arbeider med kirkens digitale kanaler. I tillegg ønsker vi din kompetanse for å styrke det generelle kommunikasjonsarbeidet vårt.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har åtte medarbeidere med ansvar for blant annet ekstern og intern kommunikasjon, samfunnskontakt, kampanjearbeid og sosiale medier. Avdelingen er en del av Kirkerådets sekretariat.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere, utvikle og utvide kirkens chattetjeneste
 • Delta i kirke-på-nett-teamet som utvikler innhold og nasjonale kampanjer
 • Skape og gjennomføre ulike kommunikasjonstiltak både internt og eksternt
 • Strategisk utvikle det kirkelige tilbudet på nett, både lokalt og nasjonalt.
 • Aktivt bidra til å styrke kommunikasjonsavdelingens daglige arbeid

Kvalifikasjoner

 • Vigslet prest eller diakon
 • Inngående kjennskap til kirkens samtaletilbud og omsorgsarbeid
 • God erfaring med allsidig kommunikasjonsarbeid på nett
 • Erfaring fra arbeid i menighet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk og engelsk)
 • Engasjement for kirke og samfunn, med god kjennskap til Den norske kirke og kristen tro og tradisjon.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Teamorientert og selvstendig
 • Tydelig og med god gjennomføringsevne
 • Fleksibel og strategisk
 • Systematisk og analytisk

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1465 spesialprest, 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Kirkerådet
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Oslo
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100%
Søknadsfrist:
26/3/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Emil Alexander Tan Engeset
Kommunikasjonsdirektør (konst.)
Ee457@kirken.no47906092
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75.000 frivillige medarbeidere, 8.500 valgte rådsmedlemmer og 7.500 ansatte. Kirkens 1.200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca. 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Journalist med redaktøransvar

Koffert - Symbol
Kristelig Pressekontor (KPK)
Illustrasjonsbilde Stilling

Økonomidirektør

Koffert - Symbol
Kirkerådet
Illustrasjonsbilde Stilling

Hovedpastor

Koffert - Symbol
Strand Pinsemenighet Klippen Jørpeland