Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Evangeliesenteret

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Evangeliesenteret
søker nå en
søker no ein

Kjøkkenleder

Evangeliesenteret Rehabiliteringssenter Varna  søker KJØKKENLEDER 100% stilling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede institusjonskjøkkenet på Varna Evangeliesenter 
 • Utarbeide meny og følge de retningslinjer som er utarbeidet for kjøkken og hygieneforskrifter.
 • Ansvar for innkjøp av matvarer – herunder økonomiforvaltning kjøkken, tilberedning av mat og påfølgende etterarbeid. 
 • Benytte Matsentralen og de avtalene Evangeliesentert har inngått der
 • Ansvar for oppfølging av ev. lærlinger
 • HMS forskrifter
 • IK mat system
 • Utarbeider turnus for kjøkken
 • Sammen med det øvrige personalet, være en veileder for beboere i arbeidstrening.
 • Andre forefallende oppgaver på kjøkkenet. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i institusjonshusholdning, evt. kokkefag hotell/maritim eller tilsvarende lang kjøkkenpraksis.
 • Mestre oppgaver i storhusholdning med fokus på våre beboeres behov for sunn og variert kost.
 • God arbeidsmoral, og være en positiv miljøskaper på kjøkkenet
 • Det er egen arbeidsinstruks for stillingen. 
 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Inneha ledelseskompetanse for kjøkkendrift

CV med søknad sendes til: S.Evangeliesenteret, Postboks.1, 1501 Moss
Personalkonsulent Karin Sofie Alexandersen tlf 405 52 205 eller daglig leder Trond Palmgren Eriksen  tlf 918 80 940

Ved spørsmål ta kontakt med bestyrer Ole Sletten  tlf  919 02 947

Lønn etter kvalifikasjoner, og tariffavtale Virke/LO

Søknad sendes innen 15.10.2021

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Evangeliesenteret
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Sperrebotn
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100% stilling
Søknadsfrist:
15/10/2021
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Karin Sofie Alexandersen
Personalkonsulent
405 52 205
Ole Sletten
Bestyrer
919 02 947
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Evangeliesenteret er en ideell stiftelse med hovedformål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Virksomheten er landsomfattende og blir ledet fra hovedkontoret i Moss. Virksomheten omfatter også skoler, TV-produksjon og utgivelse av eget blad. Østerbo Evangeliesenter ligger i nærheten av Halden, og har egne avdelinger for kvinner og menn. Teknisk avdeling, gårdsdrift og VGS. Evangeliesenter Rehabiliteringssenter Østerbo har plass til 66 beboere.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Informasjonsrådgiver og samfunnskontakt

Koffert - Symbol
Ansgar Høyskole
Illustrasjonsbilde Stilling

Styrer

Koffert - Symbol
Misjonsbarnehagen Lasse Liten
Illustrasjonsbilde Stilling

Senior skadebehandler reise

Koffert - Symbol
Knif Trygghet Forsikring