Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Trondheim Frikirke

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Trondheim Frikirke
søker nå en
søker no ein

Pastor

Vi søker en pastor med et brennende engasjement for Jesus og for utvikling av menigheten. Personen må ha gode samarbeidsevner og være strukturert og målrettet i arbeidet. Lederstrukturen består av et diakonråd og et eldsteråd som sammen utgjør menighetsrådet.

Pastoren er medlem av eldsterådet og har gjennom rådet en hyrdefunksjon. En viktig del av arbeidet vil være å motivere og hjelpe frivillige til å finne og utføre sin tjeneste i fellesskapet. Vi ønsker en pastor med teologisk kompetanse og god evne til å formidle og forkynne. Personlig egnethet og erfaring vektlegges.

Vår nye pastor vil inngå i et team på seks ansatte, hvorav tre er pastorer i 100 % stilling, én barne- og familieleder (100 %) og to menighetsarbeidere i hhv. 20 og 30 % stilling, rettet mot ungdom. Staben fordeler oppgaver utfra nådegaver, interesser, kapasitet og behov. Alle stillinger inneholder en andel administrativt arbeid.

Som ansatt vil du ha utstrakt samarbeid med frivillige som har eierskap til menighetens arbeid som om de var ansatt. Les mer om Trondheim Frikirke på menighetens nettsider https://trondheim.frikirke.no/

Har du spørsmål til stillingen, kan du kontakte leder av eldsterådet Sveinung Sørhaug, på tlf.: 99 51 39 51, pastor / daglig leder Lise Sagdahl, tlf. 92 29 67 00 eller pastor / forstander Ingebrikt Kvam, tlf. 98 45 88 25.

Kunne du tenke deg å jobbe i menigheten vår, oppfordrer vi deg til å sende søknad med CV.

Søknaden sendes til eldsteradet@trondheim.frikirke.no og merkes «Søknad». Alle søknader vil behandles fortrolig.

Søknadsfrist: 15. mars 2023.

Tiltredelse: 1. august 2023, eller etter avtale.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Trondheim Frikirke
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Trondheim
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Inntil 100 %
Søknadsfrist:
15/3/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Sveinung Sørhaug
Leder av eldsterådet
99 51 39 51
Lise Sagdahl
Pastor / daglig leder
92 29 67 00
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Trondheim Frikirke er en levende, engasjert og internasjonal menighet som holder til på Moholt i Trondheim. Vi er for tiden 300 medlemmer i fullt medlemskap og 540 medlemmer totalt. Menigheten har et flott og funksjonelt kirkebygg som gir store muligheter til aktivitet og vekst.

Gudstjenestefelleskapet skal være ukas høydepunkt, og ca. 200 fra alle generasjoner møtes til lovsang og livsnær forkynnelse. Vi ønsker at visjonen «Sammen med Jesus ut til mennesker» leves ut gjennom kjerneverdiene inkluderende, ekte og raus.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Pastor / Menighetsrådgiver

Koffert - Symbol
Tromsø Baptistmenighet
Illustrasjonsbilde Stilling

Rektor / daglig leder

Koffert - Symbol
Kristen Videregående Skole Haugalandet
Illustrasjonsbilde Stilling

Avdelingsleder og lærere

Koffert - Symbol
Sandnes friskole