Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Nord-Hålogaland Bispedømme

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Nord-Hålogaland Bispedømme
søker nå en
søker no ein

Trosopplærer og kirkemusiker

Det er ledig 100% fast stilling med ansvar for trosopplæring og kirkemusikk i Svalbard sokn. Stillingen har Svalbard sokn som særskilt tjenesteområde.

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke. Den har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppa, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet. Det er 52 nasjoner representert i Longyearbyen, i en befolkning på 2300.

Svalbard kirke er en utpreget folkekirke. Kirken har en viktig posisjon, og er godt etablert som en del av lokalsamfunnets kulturliv. I tillegg til kirkelige handlinger rommer kirken flere aktiviteter som babysang, barnekor, konfirmantarbeid, speiderarbeid, temamøter, konserter og sosiale kvelder i peisestua. Kirken har et Johannus Rembrandt 350 digitalt kirkeorgel med tre manualer, 65 stemmer. I tillegg har vi digitalt flygel fra Yamaha, N3X. Kontorene er godt utstyrt.  I 2020 ble det gjennomført 41 forordnede gudstjenester, 56 andre gudstjenester, 7 dåp, 8 vielser, 1 minnestund og det var 10 konfirmanter. Les mer om kirkens virksomhet: svalbardkirke.no

Det bor mange barn og unge i Longyearbyen. Det er to barnehager, grunnskole og videregående skole. I tillegg er det et universitetssenter, UNIS, med både norske og utenlandske studenter og Svalbard Folkehøgskole KFUK-KFUM. Det er gode servicetilbud, blant annet sykehus, bibliotek, kino og idrettshall/svømmehall. Fritidsaktivitetene er mange og varierte, og mulighetene for naturopplevelser er unike.

Svalbard sokn har utarbeidet egen trosopplæringsplan. Hovedoppgaver for stillingen er konfirmantarbeid i samarbeid med soknepresten og kirkens barne- og ungdomsarbeid, samt samarbeid med skole og barnehage. I stillingens ansvarsområde som kirkemusiker, er hovedoppgaven knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt å være dirigent for kirkens barnekor. Det er normalt arbeid på 3 av 4 søndager i måneden, arbeidstiden er derfor 35,5 t/uke.

Den som ansettes vil delta i daglig drift og inngå i kirkens beredskapsarbeid. Det må regnes med kvelds- og helgearbeid, samt besøk til andre bosetninger. Soknepresten leder staben som foruten soknepresten består av diakoniarbeider og trosopplærer/kirkemusiker. Det er et tett samarbeid i staben og alle trår til, også utenfor sine definerte arbeidsoppgaver. Kirken har ikke et menighetsråd, men et rådgivende organ i et folkevalgt lokalt kirkeråd.

Kvinner oppfordres til å søke. Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jmf politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver

 • Konfirmantarbeid i samarbeid med soknepresten
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Samarbeid skole og barnehage
 • Kirkemusiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Dirigent Polargospel
 • Delta i kirkens daglige drift og beredskapsarbeid
 • Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen


Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person med utdanning innenfor musikk, pedagogikk og kristendom/teologi.
  Det er en forutsetning at søkere har musikalsk erfaring og kan spille orgel eller piano.
 • Realkompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om hun/han behersker begge målformer og engelsk.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B
 • Det vil være aktuelt å bære våpen ved opphold utenfor Longyearbyen.


Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner og er fleksibel
 • Har en trygg personlighet
 • Evner å bidra positivt inn i det faglige og miljøskapende arbeidet.
 • Er god på å arbeide selvstendig og i team med både ansatte og frivillige
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver.
 • I tillegg til lønnen kommer polartillegg og andre særlige regulativmessige godgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • Til stillingen hører fri møblert bolig, tjenestebil og  telefon dekkes
  etter fastsatte regler. Skattesatsene for Svalbard er for tiden 16,2 prosent
  inklusiv folketrygdavgift. Det betales skatt for tjenestebolig, telefon og bil.
 • En årlig hjemreise til bosted på fastlandet
 • Flytting dekkes etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Kontaltinformasjon:

 • Siv Limstrand, Sokneprest Svalbard, tlf: 79025560, mob: 92200170
 • Audun Sæbø, Personalrådgiver, mob: 40311820

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Nord-Hålogaland Bispedømme
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Longyearbyen, 9171, Svalbard og Jan Mayen
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100% fast stilling
Søknadsfrist:
18/10/2021
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Siv Limstrand
Sokneprest Svalbard
92200170
Audun Sæbø
Personalrådgiver
40311820
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. Vi har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Rektor

Koffert - Symbol
Kristelig Gymnasium AS
Illustrasjonsbilde Stilling

Førstekonsulent

Koffert - Symbol
Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS
Illustrasjonsbilde Stilling

Informasjonsrådgiver og samfunnskontakt

Koffert - Symbol
Ansgar Høyskole