Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Val skoler

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Val skoler
søker nå en
søker no ein

Lærer i akvakultur

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor akvakultur: 

  • Vi har Vg2 akvakultur og fordypning i akvakultur på Vg1 naturbruk. 
  • Matfiskproduksjon av laks ved skolens eget oppdrettsanlegg.
  • Anlegg for blåskjell og makroalger.
  • Gode fasiliteter for undervisning på land. 
  • Forsøksvirksomhet og deltakelse i prosjekter i samarbeid med andre aktører.
  • Nært samarbeid med oppdrettsnæringen i regionen og utstrakt internasjonalisering. 
  • Vi er i ferd med å bygge en akvahall med RAS-anlegg m.m. 
  • Det er ca. ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor akvakultur ved skolen.

En av våre lærere skal ha permisjon frem til sommeren 2024, vi søker derfor etter:

Lærer i akvakultur (vikariat)

Arbeidet består i undervisning i akvakulturfaget. Det er aktuelt med både klasseromsundervisning og praktiske øvelser på skolens ulike anlegg. Arbeidet skjer i samarbeid med de andre lærerne, driftspersonalet og skolens øvrige personale. I dette kan det også inngå tilrettelegging av ekstern praksis og oppgaver som kontaktlærer. 

Når vi fordeler arbeidsoppgavene ønsker vi å legge til rette for at alle får brukt sine evner og interesser best mulig innen akvaseksjonen, derfor forsøker vi å tilpasse stillingene til den enkeltes bakgrunn. 

Vi søker en person med god akvakulturfaglig bakgrunn. Primært ønsker vi at du har høyere utdanning innen akvakultur på bachelor eller masternivå. Kandidater med fagbrev og praksis fra næringen er også aktuelle. Praktisk forståelse for arbeidet i næringen er viktig. Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.  

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning i internatet. 

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er snarest og innen 14. april.

Tiltredelse 1. august 2023 eller etter nærmere avtale. 

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Val skoler
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Nærøysund
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Vikariat
Søknadsfrist:
14/4/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Svanhild Øpstad
Avdelingsleder vgs
sopstad@valskoler.no90 68 29 36
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, 45 på barneskolen (1.-7. trinn) og er ca 75 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Næringslivsansvarlig

Koffert - Symbol
Mercy Ships Norge
Illustrasjonsbilde Stilling

Leder for rekruttering av frivillige

Koffert - Symbol
Mercy Ships Norge
Illustrasjonsbilde Stilling

Daglig leder

Koffert - Symbol
Stavanger kirkelige fellesråd