Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Val skoler

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Val skoler
søker nå en
søker no ein

Lærer i landbruksfag

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk og fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk. 
  • Melkeproduksjon, gris, sau og ammegeit.  
  • Driver ca 800 dekar dyrka mark, pluss beiter. Hovedsaklig fôrproduksjon.
  • Ønske om å starte opp igjen med flere hagebruksvekster. 
  • Nært samarbeid med landbruket i regionen og utstrakt internasjonalisering. 

Det er ca 10 personer som har hele eller deler av arbeidet sitt i tilknytning til landbruk på skolen.

Til å hjelpe oss med dette søker vi nå etter:

Lærer i landbruksfag (vekt på husdyr- og/eller plantefag)

Arbeidet består i undervisning i emner innen husdyrfag og/eller jord- og plantekultur på alle tre trinnene på videregående. Det er undervisning både i teori og i praktiske oppgaver. Det kan også være aktuelt å supplere med undervisning i andre landbruksfag eller fellesfag som man har kompetanse i, eventuelt andre arbeidsområder på skolen.  

Vi søker personer med lærerkompetanse innen området. Det vil si relevant utdanning på høyskolenivå, samt praktisk-pedagogisk utdanning. For rette person legger vi til rette for å kunne ta utdanning for å supplere for manglende formelle kvalifikasjoner. 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning i internatet. 

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er snarest.

Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Eventuelt fra 1. august. 

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Val skoler
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Nærøysund
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Søknadsfrist:
14/4/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Svanhild Øpstad
Avdelingsleder vgs
sopstad@valskoler.no90 68 29 36
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag ca. 150 elever på videregående, 45 på barneskolen (1.–7. trinn) og er ca. 80 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val utvikler hele mennesket. Eiendommen er på 4.200 daa, hvorav 2.200 daa er produktiv skog.

Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Ungdomsleder Pinsekirken i Sandvika

Koffert - Symbol
Pinsekirken Sandvika
Illustrasjonsbilde Stilling

Økonomi- og IT-konsulent

Koffert - Symbol
Indremisjonsforbundet (ImF)
Illustrasjonsbilde Stilling

Rektor

Koffert - Symbol
Danielsen Ungdomsskole Haugesund