Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Betania Alta

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Betania Alta
søker nå en
søker no ein

Direktør

Som direktør for Betania Alta får du muligheten til å lede en mangfoldig organisasjon med fokus på kvalitet og brukertrygghet. Det vil være viktig å sørge for videreutvikling av både tjenestene og kompetansen innad for å kunne tilpasse seg fremtiden og et samfunn i konstant endring. Å arbeide strategisk og å lage gode, oppnåelige planer vil også være en sentral arbeidsoppgave. Du vil i tillegg ha overordnet ansvar for drift og økonomi.

Med deg har du en flott gjeng ansatte, og som leder vil det være viktig å ta godt vare på dem, bidra til faglig utvikling og sørge for et godt arbeidsmiljø. Å skape god samhandling internt og eksternt er også et viktig arbeidsområde. Det forventes at du bidrar til å synliggjøre Betania Alta og sørger for at vi opprettholder et godt omdømme.

Ønskede kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant ledererfaring fra privat/offentlig/ideell virksomhet
 • Gode formuleringsevner skriftlig og muntlig i norsk
 • Vilje til å stille deg bak Betanias verdisyn

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra helsesektor og barnevern
 • Erfaring med endrings- og omstillingsprosesser
 • Kjennskap til forhandlinger med offentlige myndigheter

Ønskede personlige egenskaper:

 • Nytenkende, visjonær og strategisk
 • Er en «entreprenør» som trives med forretningsutvikling
 • Tar initiativ og viser handlekraft
 • Er en nettverksbygger og en god leder

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en fremtidsrettet helse-/omsorgsorganisasjon
 • Mulighet til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted: Alta. Noe reisevirksomhet må påberegnes

Søknadsfrist: 25.09.2022

For mer informasjon om stillingen, kontakt styreleder Steven Åsheim tlf: 958 21 855. Kreativ Industri AS bistår Betania Alta i rekrutteringsprosessen. Kontaktperson hos Kreativ Industri er Katrine Fugelli, tlf: 467 91 933 / katrine@kreativindustri.no.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Betania Alta
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Alta
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100 %
Søknadsfrist:
25/9/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Steven Åsheim
Styreleder
95 82 18 55
Katrine Fugelli
Kontaktperson hos Kreativ Industri
katrine@kreativindustri.no46 79 19 33
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Betania Alta er en ideell diakonal stiftelse som tilbyr helse- og omsorgstjenester i Finnmark. Vi tar vare på mennesker og ser lokale behov., noe vi har gjort i over 80 år. Engasjert omsorg er vår visjon og det viktigste vi gjør. I dag jobber vi innen fire områder: barnevern, omsorgsboliger, rus- og psykiatri og barnehager. I tillegg eier Betania Alta en betydelig eiendomsmasse og arbeider aktivt i utvikling av disse. Betania Alta har en omsetning på 68 mill., 134 ansatte og 40-50 frivillige.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Kirkeverge

Koffert - Symbol
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Illustrasjonsbilde Stilling

Relasjonsselger

Koffert - Symbol
Knif Trygghet Forsikring
Illustrasjonsbilde Stilling

Studentprest/pastor

Koffert - Symbol
NLA Høgskolen