Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS
søker nå en
søker no ein

Studieveileder

Ønsker du å jobbe med studenter? Høres det meningsfylt ut med en mangfoldig hverdag der du får lov til å ta initiativ og får ansvar for oppgaver som å veilede, informere og kurse studenter om utdanningsplaner, rettigheter og plikter, studentdemokrati, utveksling, med mer? Kunne du tenke deg å jobbe med saksbehandling og høyere utdanning?

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har hatt en positiv utvikling i studentantall og vi har utvidet studieporteføljen de siste årene. Nå har vi behov for å styrke studieadministrasjonen med en studieveileder. Studieveileder er studentenes første møtepunkt i administrasjonen og skal ha en oversikt over studiene og studentenes rettigheter for å kunne svare på små og store spørsmål og eventuelt hjelpe studentene videre. Vi ser etter deg som er serviceinnstilt, som ønsker å jobbe med studenter, og som brenner for høyere utdanning. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og rikelig med faglige utfordringer og mulighet for utvikling.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for studieveiledning, inkludert å bistå studieveileder ved campus Aarhus og København ved behov.
  • Første kontaktpunkt for studenter inn til studieadministrasjonen.
  • Er kontaktperson for: studentrådet, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Lånekassen
  • Pålegges saksbehandleroppgaver av høgskoledirektør i samsvar med studieadministrasjonens samlede behov og ressurssituasjon
  • Ansvar for studierelatert og faglig informasjon knyttet til hjemmeside, LMS (Canvas), og eventuelle andre kanaler, inkludert redaktør for studiehåndbok.
  • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver.

Du tilbyr:

Du er glad i mennesker og lar deg engasjere av FIHs formål. Du liker å jobbe med mennesker og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk. Du er engasjert og serviceinnstilt og har gode samarbeidsegenskaper. Du har kanskje erfaring som lærer, (spesial)pedagog eller sosionom, men nyutdannede eller personer med annen utdanningsbakgrunn/erfaring kan også være relevant.

Vi tilbyr:

  • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
  • FIH er IA-bedrift.
  • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.
  • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og motiveres av FIHs verdidokument, som er knyttet til ansettelsesavtalen. Dette blir tematisert ved et eventuelt intervju.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til høgskoledirektør Marit Skinlo, mskinlo@fjellhaug.no.

Søknadsfrist/tiltredelse: 20.06.2021/Etter avtale.

Arbeidssted: Sinsenveien 15, Oslo.

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til mskinlo@fjellhaug.no. Personer som har mulighet til å formidle vitnemål og karakterer via Vitnemålsportalen oppfordres til å gjøre dette.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Oslo
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100%, Fast
Søknadsfrist:
20/6/2021
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) ble stiftet på Framnes i 1898 og flyttet til Sinsen i 1914. Skolen ble opprettet som utdanningsinstitusjon for fremtidige misjonærer. I dag er FIHs formål å «formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier». For å oppnå dette skal FIH være «et sterkt fagmiljø i Norge innenfor definerte områder av teologi, misjon og interkulturelle studier, og bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur og religionsmøter, og til verdibaserte samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt». FIH eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), drives i samsvar med universitets- og høgskoleloven, og har sin verdimessige forankring i Den hellige skrift og Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Den verdimessige forankringen er artikulert i FIHs verdidokument. FIH har tilbudt akkrediterte studier siden 1996. 12. januar 2018 fikk FIH akkreditering som høyskole og med dette selvakkrediteringsrett for studier på bachelorgradsnivå. I dag har FIH tre campus: Oslo, København og Aarhus.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Rådgiver / Seniorrådgiver

Koffert - Symbol
Kristne Friskolers Forbund
Illustrasjonsbilde Stilling

Styrer

Koffert - Symbol
Klæbu Barnehage
Illustrasjonsbilde Stilling

Utsendinger

Koffert - Symbol
Misjonsalliansen