Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Danielsen Ungdomsskule Karmøy

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Danielsen Ungdomsskule Karmøy
søker nå en
søker no ein

Kontorsekretær

Vi har en ledig stilling som kontorsekretær i 60% med mulighet for fast ansettelse. I utgangspunktet skal arbeidstiden fordeles jevnt utover uken, men individuelle tilpasninger kan avtales. Det vil være mulighet for å ta vikartimer i tillegg.

En skolehverdag er spennende og meningsfull. Som kontorsekretær kommer man i kontakt med kollegaer, elever, foresatte og mange andre. Arbeidet består av å utføre forefallende administrative oppgaver. Vi ønsker derfor en allsidig kontorsekretær som er glad i mennesker og trives med varierte oppgaver, både planlagte og sporadiske.

Danielsen Ungdomsskole Karmøy er startet på kristen grunn, og vi søker etter kandidater som vil bidra til at skolens formål realiseres ut ifra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Hovedoppgaver er blant annet:

  • Betjene henvendelser i sentralbord og resepsjon.
  • Håndtere inn- og utgående post.
  • Administrere elevopptak og elevarkiv.
  • Bestille varer og tjenester.
  • Formidle info til/fra regnskapsavdeling.

Kvalifikasjoner:

  • Er serviceinnstillt.
  • Kan jobbe både selvstendig og i team.
  • Relevant utdanning eller erfaring kan være en fordel.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønsket tiltredelse: snarest etter avtale

Informasjon og søknad:
Se vår hjemmeside www.dukarmøy.no og/eller ta kontakt med rektor Jostein Skartveit.

Søknd med CV sendes til jostein.skartveit@danielsen-skoler.no

Søknadsfrist: 25.nov

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Danielsen Ungdomsskule Karmøy
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Veavågen
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
60% stilling
Søknadsfrist:
25/11/2021
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Danielsen Ungdomsskole Karmøy er knyttet opp mot Egill Danielsen Stiftelse. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet eier skolen. Begge disse organisasjonene har lang erfaring med å drive kristen skole. På Karmøy har vi for tiden ca 170 elever og 30 ansatte. Vi holder til i leide lokaler, men vinteren flytter vi inn i helt nytt skolebygg på Sletten Vea.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Misjonskonsulent, Region Sør

Koffert - Symbol
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Illustrasjonsbilde Stilling

Forsamlingsleder

Koffert - Symbol
Ebeneser Misjonsforsamling
Illustrasjonsbilde Stilling

Leder for arbeid i Norge 

Koffert - Symbol
Den Norske Israelsmisjon