Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Moster Indremisjon, Salem

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Moster Indremisjon, Salem
søker nå en
søker no ein

Forsamlingsarbeider

Har du kall eller interesse for forsamlingsarbeid?

Me søkjer nokon til å bidra i forsamlingsbygging og barne- og ungdomsarbeid. I tillegg vert det litt administrativt arbeid.

Me har eit nytt og tenleg bedehus og ei flott bygd der moglegheitene  er mange.

Stilling inntil 50% eller etter avtale. Vi føreset at du vedkjenner evangelisk-luthersk tru. Våre viktige verdiar er knytt til Guds Ord, Forsamlinga, Trua og Misjon.

Har du spørsmål til stillinga så ta gjerne kontakt med styreleiar Knut Fauskanger 97000774

Søknad med CV sendast til: post@salem-moster.no

Søknadsfrist: 30. juni 2022

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Moster Indremisjon, Salem
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Mosterhamn
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Inntil 50% stilling
Søknadsfrist:
30/6/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Knut Fauskanger
Styreleiar
97000774
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Våre verdiar er: Bibelen er Guds Ord, Forsamlinga – Fellesskapet, Trua og Misjon.

Bedehuset Salem, som vart teke i bruk hausten 2012, er eigd av Moster Indremisjon. Formålet er bruk til all kristen verksemd, forkynning og opplæringsom er i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske vedkjenning.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Barne- og ungdomsarbeider

Koffert - Symbol
Filadelfia Lena
Illustrasjonsbilde Stilling

Key Account Manager

Koffert - Symbol
Dagen
Illustrasjonsbilde Stilling

Kokk

Koffert - Symbol
KVS Drift AS