Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

NLA Høgskolen

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
NLA Høgskolen
søker nå en
søker no ein

Avdelingsleder for lærerutdanning

Ønsker du å utvikle lærerutdanningene?

Avdeling for lærerutdanning tilbyr studier innen grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning i Bergen og Oslo. Det er også omfattende aktivitet innenfor etter- og videreutdanning. Vi søker etter en ny leder med erfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen ut fra de rammer som til enhver tid gjelder slik at høgskolens faglige virksomhet holder høy kvalitet
 • Legge til rette for effektiv og hensiktsmessig intern organisering
 • Bidra til å utvikle kompetansen blant avdelingens ansatte og ledere
 • Bygge og pleie eksterne relasjoner
 • Videreutvikle avdelingen i tråd med NLA Høgskolens profil og strategi

Ønskede kvalifikasjoner

 • Førstekompetanse fortrinnsvis innen et fagområde som er relevant for avdelingens utdanninger
 • Godt kjennskap til høyere utdanning og det norske utdanningssystemet
 • En motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Gode ferdigheter i engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å utøve strategisk ledelse
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsegenskaper, personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kolleger i et faglig og flerfaglig studie- og forskningsmiljø

NLA Høgskolen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (www.spk.no)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tariffestet lønn
 • Motiverte kolleger som er opptatt av studentenes faglige utvikling og personlige danning

Arbeidssted vil være ved vårt studiested for lærerutdanning i Bergen eller Oslo.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Kopier av relevante vitnemål og attester knyttet til CV

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Den samlede vurderingen vil ta utgangspunkt i avdelingens spesifikke behov, søkernes erfaringer og faglige kompetanse, personlige egenskaper, samarbeidsevner og motivasjon til å realisere avdelingens og høgskolens formål innenfor gjeldende retningslinjer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: HR-leder Elin Constanse Gilje, tlf. 905 61 906, e-post: elin.gilje@nla.no eller rektor Sigbjørn Sødal, tlf. 975 27 179, e-post: sigbjorn.sodal@nla.no

Søknadsfrist: 1.2.2023

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
NLA Høgskolen
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Bergen og Oslo
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Engasjement
Søknadsfrist:
1/2/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Elin Constanse Gilje
HR-leder
elin.gilje@nla.no90 56 19 06
Sigbjørn Sødal
Rektor
sigbjorn.sodal@nla.no97 52 71 79
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier på fire studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har de tre studiestedene 2800 studenter og 300 ansatte.

NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Pastor / Menighetsrådgiver

Koffert - Symbol
Tromsø Baptistmenighet
Illustrasjonsbilde Stilling

Innkjøps- og anskaffelsesansvarlig

Koffert - Symbol
Kirkerådet
Illustrasjonsbilde Stilling

Administrasjonskonsulent

Koffert - Symbol
NLA Høgskolen