Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

NLA Høgskolen

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
NLA Høgskolen
søker nå en
søker no ein

Studentprest/pastor

Om stillingen

NLA Høgskolen har ledig 40 % fast stilling som studentprest/pastor for studiested Gimlekollen fra 1. januar 2023, eller etter avtale.

Vi søker en engasjert person med kall til å lede arbeidet med kristent trosliv og sjelesorgtjeneste ved NLA Høgskolen i Kristiansand. Tjenestested er campus Kristiansand på Gimlekollen. Søkere må bekjenne seg til den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse og aktivt fremme denne i samsvar med NLA Høgskolens vedtekter og andre styringsdokumenter.

Stillingen inngår i et fellesskap av ansatte med ansvar for høgskolens andaktsliv og sjelesorgtjeneste på alle lokaliteter. Disse samles jevnlig på digital plattform til samtaler om tjenesten.


Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle arbeidet med kristent trosliv på studiestedet.
 • Samtale-, veilednings- og forbønnstjeneste, primært for studenter.
 • Sammen med vitenskapelig ansatte danne studentfora med søkelys på troens møte med fag og tjeneste.
 • Samarbeid med studentdemokratiet og det lokale campusutvalget om sosiale og miljørettede tiltak.
 • Deltakelse i NLA Høgskolens utadrettede kontakt- og forkynnertjeneste.
 • Bistå studenter og ansatte ved personlige kriser og deltakelse i håndtering av andre større kriser.
 • Bidra i teamarbeid med et årlig misjonsprosjekt for NLA Høgskolen.
 • Ut fra kompetanse og behov kan det være aktuelt å tildeles andre oppgaver innenfor NLA Høgskolen.


Krav til stillingen

 • Teologi/kristendomsfaglig utdannelse av høyere grad.
 • Pastoral erfaring og kompetanse med vekt på forkynnelse og sjelesorg.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Søkere bør ha god kjennskap til norsk kristenliv, med særlig vekt på NLAs eiermiljø.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.  


Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til selvstendig arbeid og til å ta personlig initiativ.
 • Evne og vilje til kommunikasjon, kontaktarbeid og nettverksbygging.
 • Glad i mennesker og evne til å se folk.
 • Personlig og åndelig modenhet.
 • Evne og vilje til å møte studenter av ulike livssyn med respekt.
 • Administrative evner.


NLA Høgskolen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (www.spk.no (http://www.spk.no))
 • Tariffestet lønn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for videre faglig utvikling


Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (master, opprykk, Ph.D) og attester (arbeid)

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til HR-leder Elin Constanse Gilje, e-post: elin.gilje@nla.no, tlf: 90 56 19 06 eller førstelektor Rolf Kjøde (ansvarlig for preste-/pastortjenesten) e-post: rolf.kjode@nla.no, tlf: 95 20 54 08.

Søknadsfrist:

2. oktober 2022

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
NLA Høgskolen
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Kristiansand
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
40 % fast
Søknadsfrist:
2/10/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Elin Constanse Gilje
HR-leder
elin.gilje@nla.no90 56 19 06
Rolf Kjøde
Førstelektor (ansvarlig for preste-/pastortjenesten)
rolf.kjode@nla.no95 20 54 08
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier på fire studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har de tre studiestedene 2800 studenter og 300 ansatte.

NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Daglig leder

Koffert - Symbol
Stavanger kirkelige fellesråd
Illustrasjonsbilde Stilling

Næringslivsansvarlig

Koffert - Symbol
Mercy Ships Norge
Illustrasjonsbilde Stilling

Leder for rekruttering av frivillige

Koffert - Symbol
Mercy Ships Norge