Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Norges Kristne Råd

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Norges Kristne Råd
søker nå en
søker no ein

Teologisk rådgiver

Norges Kristne Råd søker etter teologisk rådgiver i en 50 % stilling

En viktig del av Norges Kristne Råds arbeid er å legge til rette for teologisk dialog mellom medlemskirkene og kirkelederne, bidra til kompetansebygging og teologisk refleksjon slik at medlemskirkene holder seg oppdatert om aktuelle teologiske og økumeniske temaer og delta i den teologiske samtalen mellom kirker internasjonalt.

Vi søker etter deg som brenner for økumenisk teologi og kristen enhet.

Vi ser etter en person som vil fordype seg i aktuelle teologiske og økumeniske spørsmål, være en ressursperson for stab og styret i spørsmål om økumenisk teologi og som vil være med å skape åpne møteplasser og legge til rette for gode samtaler.

 Arbeidsoppgaver

  • Saksforberedelse og utarbeidelse av teologiske dokumenter og høringssvar.
  • Lede Norges Kristne Råds arbeid med gjennomføringen av den årlige Bønneuken for kristen enhet og andre økumeniske fellestiltak.
  • Bidra i Norges Kristne Råds arbeid med å fremme lokalt økumenisk samarbeid.
  • Administrere og være sekretær for arbeidet i Norsk teologisk samtaleforum .
  • Følge opp Norges Kristne Råds deltakelse og forpliktelser i Nordic Faith and Order og andre relevante økumeniske fora.

Du bør ha mastergrad i teologi eller tilsvarende og kunnskap om og erfaring med nasjonalt og internasjonalt økumenisk arbeid. Du må ha god kjennskap til kirkelivet i Norge. Du må være medlem i et av Norges Kristne Råds medlemssamfunn.

Du må være en god formidler med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Organisasjonserfaring og kjennskap til kirkelig arbeid med menneskerettigheter, fred og rettferdighet er en fordel.

 Fleksibel arbeidstid. Det må påberegnes noe reisevirksomhet.

Lønn i henhold til Norges Kristne Råds lønnsregulativ. Tilsetting skjer på de vilkår som fremkommer i personalhåndbok for Norges Kristne Råd og gjeldende lovbestemmelser. 

Tiltredelse: 1. august 2023

For mer informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Erhard Hermansen, 900 61 511.

Søknad med CV og referanser sendes til Norges Kristne Råd, Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
eller til erhard.hermansen@norkr.no innen 31.03.2023.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Norges Kristne Råd
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Oslo
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Søknadsfrist:
31/3/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Erhard Hermansen
Generalsekretær
erhard.hermansen@norkr.no
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Norges Kristne Råd (NKR) er paraplyorganisasjon for 30 kirke- og trossamfunn og organisasjoner. Som økumenisk organisasjon er Norges Kristne Råd et møtested for kristne kirker og trossamfunn, en arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt, et redskap for samhandling i kirke og samfunn og en serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn. Vi har kontorer i Kirkens Hus i Oslo, og staben består i dag av syv personer. 

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Ungdomsleder Pinsekirken i Sandvika

Koffert - Symbol
Pinsekirken Sandvika
Illustrasjonsbilde Stilling

Lærer i helse- og oppvekstfag

Koffert - Symbol
Gjennestad VGS
Illustrasjonsbilde Stilling

Barne- og ungdomsarbeider

Koffert - Symbol
Nordmøre og Romsdal Indremisjon