Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

OKS Grunnskole

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
OKS Grunnskole
søker
søker nå en
søker no ein

Lærere og assistenter

Fra 1. august 2023 har vi ledige stillinger som lærere og assistenter.

 

Aktuelle oppgaver for lærer er undervisning i klasse, spesialundervisning og kontaktlæreransvar. Vi har behov særlig på trinn 1-4, men det kan også være behov på ungdomstrinnet. 100% stilling tilbys, men deltidsstilling i 60-100% kan være aktuelt om ønskelig. Vi søker lærere med godkjent utdanning, helst med erfaring fra undervisning i grunnskolen. Lærerstillingene er årsvikariat med gode muligheter for fast ansettelse. Barnehagelærere med videreutdanning er interessante for oss, ettersom vi er opptatt av lek i læringen på småtrinnet.

 

Assistenter i skole og SFO tilbys stilling opptil 80%. Vi ønsker personer med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller vernepleierutdanning og helst med erfaring fra grunnskolen. Stillingene er årsvikariater med muligheter for fast ansettelse. Assistentoppgavene er knyttet til barnetrinnet, generelt i klassen og til elever med spesialpedagogiske behov.
 

OKS Grunnskole er en offentlig godkjent friskole med grunnlag i kristent livssyn. Skolen ble grunnlagt i 1993 og har 275 elever fra 1.-10. klassetrinn.  

Skolen har et godt kvalifisert personale på ca. femti ansatte, inkludert lærere, assistenter og administrativt personale. 

OKS Grunnskole ligger sentralt i Lillestrøm kommune, og har elever fra Romerike og Oslo. Vi har gode lokaliteter og et flott uteområde.  

Skolens tre viktige kjerneord er «Guds Ord, læring og livsglede».

Skolen benytter iPad 1:1 for alle elever. Gode digitale ferdigheter og kjennskap til digitale undervisningsplattformer er derfor ønskelig.

Vi ønsker oss ansatte som:

  • Har hjertet på rett sted og er tydelige klasseledere
  • Har evne til å skape relasjon med elevene
  • Haren motivasjon for å tjene Gud med sin utdannelse og erfaring
  • Vil delta aktivt i personalet og i skolens utviklingsarbeid
  • Er faglig dyktige og engasjerte

Mannlige lærere oppfordres til å søke.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.


Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes til post@oksfriskole.no,

eller pr. post til:OKS Grunnskole, Trondheimsveien50G, 2007 Kjeller.

Politiattest av ny dato må legges fram før tiltredelse.

Søknadsfrist: 25. mars.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
OKS Grunnskole
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Lillestrøm
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Søknadsfrist:
25/3/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

OKS Grunnskole er en offentlig godkjent friskole med ca. 240 elever fra 1.-10. klassetrinn, grunnlagt i 1993.
Fra august utvider vi vårt tilbud til også å omfatte videregående skole.

Skolen har et godt kvalifisert personale på ca. femti ansatte, inkludert lærere, assistenter og administrativt personale.

OKS Grunnskole ligger sentralt i Lillestrøm kommune, og har elever fra Romerike og Oslo. Vi har gode lokaliteter og et flott uteområde.  

Skolens tre viktige kjerneord er «Guds Ord, læring og livsglede!»

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

IT-driftstekniker

Koffert - Symbol
Egill Danielsen Stiftelse
Illustrasjonsbilde Stilling

Markedsmedarbeider

Koffert - Symbol
Dagen
Illustrasjonsbilde Stilling

Pastor

Koffert - Symbol
Fredrikstad baptistkirke