Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Pinsebevegelsen i Norge

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Pinsebevegelsen i Norge
søker nå en
søker no ein

Daglig Leder

Pinsebevegelsen søker deg som vil være med å utvikle vår organisasjon og kultur. Du blir stabsleder og operativ leder for daglig drift av Pinsebevegelsens virksomhet og rapporterer til nasjonal leder. Du forplikter deg på å arbeide i samsvar med trosgrunnlag, verdier og føringer som beskrives i Grunnlagsdokumentet for Pinsebevegelsen i Norge.

Arbeidsoppgaver:

·       Ledelse av stab og daglig virksomhet ut fra hovedkontoret

·       Personal- og budsjettansvar

·       Lede og koordinere det nasjonale og internasjonale arbeidet

·       Forberede saker til Lederrådet og oppfølging av vedtak

·       Tilrettelegge for gode møteplasser for ledere og fellestiltak

·       Koordinerings- og oppfølgingsansvar for konferanser, råd og utvalg

·       Representere Pinsebevegelsen i nasjonale og internasjonale fora

·       Ukentlige samhandlingsmøter med nasjonal leder

·       Være et bindeledd mellom lederrådet og regionleddet

·       Være en ressurs for lokalmenighetene

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

·       Gode samarbeidsevner og en god relasjons- og nettverksbygger

·       Ser muligheter, er fremoverlent og engasjert

·       God økonomiforståelse og rapporteringserfaring

·       God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

·       Relevant erfaring fra menighets- og/eller organisasjonsarbeid

·       Relevant høyere utdanning og ledererfaring

·       Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

·       Medlemskap i en pinsemenighet ved tiltredelse

 

Vi tilbyr:

·       En spennende og selvstendig stilling med store utviklingspotensialer

·       Lønn etter gjeldende regulativ

 

Stillingen har arbeidssted i Oslo. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Stillingen er en åremålsstilling på 5 år med mulighet for forlengelse.

Ønsket tiltredelse: 1. oktober 2023

 

Søknad med CV og referanser sendes til soknad@pinsebevegelsen.no

Spørsmål kan rettes til Stig Stordal – stordal@pinsebevegelsen.no / 920 26 211

Søknadsfrist: 15. juni 2023

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Pinsebevegelsen i Norge
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Oslo
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Søknadsfrist:
15/6/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Pinsebevegelsen i Norge består av ca 350 lokale kirker over hele landet. Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig registrert eller uregistrert kirkesamfunn. Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre(menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.

Tilsammen omfatter nettverket nær 50 000 voksne og barn som er medlemmer i lokale kirker, og på verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn med over 500 000 000 pinsekarismatiske kristne.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Rektor

Koffert - Symbol
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Illustrasjonsbilde Stilling

Lærer i helse- og oppvekstfag

Koffert - Symbol
Gjennestad VGS
Illustrasjonsbilde Stilling

Assisterende rektor

Koffert - Symbol
Danielsen Videregående Skole og Danielsen Intensivgymnas