Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Sandnes friskole

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Sandnes friskole
søker nå en
søker no ein

Avdelingsleder og lærere

Avdelingsleder ungdomstrinnet

Ansettelsesform: Fast stilling, 100%

Tiltredelse: 01.08.2023

Vi søker en avdelingsleder for ungdomsskolen som kan bidra til god læring og trivsel for alle elevene på skolen. Vedkommende liker ansvar og har gode relasjonelle og administrative egenskaper. Det forventes av søkeren at vedkommende ønsker å ta del i, og formidle, skolens tros -og verdigrunnlag.

Arbeidsoppgaver:

• Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen.  

• Avdelingsleder vil være en del av skolens ledergruppe, og leder for teamet på ungdomstrinnet.

• Vedkommende vil delta i skolens daglige administrasjonsarbeid og pedagogiske utviklingsarbeid

• Ha ansvar for daglig logistikk (vikar, turer, arrangement), samt ansvar for skolenes kvalitetssikringssystem.

• Stedfortreder for rektor vil være påkrevd ved behov.

• Andre oppgaver vil være oppfølging av enkeltelever og elevgrupper i samarbeid med kontaktlærer, sosiallærer og spesialpedagogisk koordinator.

• Det kan også påregnes noe undervisning til stillingen.

• Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

• Den som ansettes må ha et tydelig engasjement for kristen skolevirksomhet og kunne identifisere seg med og fremme skolens kristne verdigrunnlag.  

• Søker bør ha godkjent pedagogisk utdanning, samt ledererfaring/lederutdanning.

• God digital kompetanse.

• God språklig og skriftlig framstillingsevne.

• Av personlig egenhet vektlegges god evne til å bygge relasjoner, samarbeidsevne og lojalitet mot skolens formål og verdidokument.  

• Du tar eierskap til ditt ansvarsområde, er handlekraftig og liker utfordringer.

• Du er en trygg og tydelig voksen.

• Du er fleksibel, omstillingsdyktig og motivert for faglig utvikling.  

• Kjennskap til og/eller erfaring fra tilsvarende skoleslag(friskolefeltet) er en fordel.

Vi tilbyr:

• Et godt arbeidsmiljø.  

• En utviklende og fleksibel arbeidsplass.

• Fast stilling.

• Kort vei til kollektivtransport (tog og buss).  

• Gode pensjons- og forsikringsordninger.  

• Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 8. februar 2023

Søknad og CV sendes på e-post til rektor; david@apps.sandnes-friskole.no  

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Kontaktperson: David Andreas Bjørge (rektor), tlf. 47 65 64 17.  

Spørsmål kan også rettes til Sigmund T. Kristoffersen (styreleder) tlf. 99 27 65 62.

Ansettelse planlegges gjennomført innen utgangen av uke 8.

1) Lærer ungdomstrinnet og 2) Lærer barnetrinnet

Ansettelsesform: Fast stilling 100%

Tiltredelse: 01.08.2023

Arbeidsoppgaver

For begge stillingene ser vi etter en god klasseleder med bred faglig kompetanse som er bevisst skolens tros- og verdigrunnlag i opplæringen.  

Kvalifikasjoner (for begge stillingene):

• Godkjent undervisningskompetanse.

• Kompetanse i følgende fag vektlegges: Norsk, matematikk, engelsk. Det er også behov for kompetanse innen musikk og fremmedspråk.

• Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

• God digital kompetanse.

• Erfaring som kontaktlærer er en fordel.  

Personlige egenskaper (for begge stillingene):

• Av personlig egnethet vektlegges god formidlingsevne, klasseledelse, samarbeidsevne og lojalitet mot skolens formål og verdidokument.  

• Du er en trygg, tydelig og varm voksen, og en god klasseleder.  

• Du trives med å lede, veilede og formidle til barn og unge.  

• Du er bevisst på å se den enkelte, skape gode relasjoner og samtidig ha overblikk over hele klassen.

• Du er selvstendig, fleksibel, omstillingsdyktig og motivert for faglig utvikling.  

• Kjennskap til og/eller erfaring fra tilsvarende skoleslag (friskolefeltet) er en fordel.

• Det forventes av søkeren at vedkommende ønsker å ta del i, og formidle, skolens tros- og verdigrunnlag.

Vi tilbyr (for begge stillingene):

• Et godt arbeidsmiljø.

• En utviklende og fleksibel arbeidsplass.

• Fast stilling (under forutsetning av at en har godkjente kvalifikasjoner).

• Kort vei til kollektivtransport (tog og buss).  

• Gode pensjons- og forsikringsordninger.  

• Lønn etter gjeldende avtaleverk.  

Søknadsfrist er 12. februar 2023.  

Søknad og CV sendes på e-post til rektor; david@apps.sandnes-friskole.no  

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Kontaktperson: David Andreas Bjørge (rektor), tlf. 47 65 64 17.  

Ansettelse planlegges gjennomført innen utgangen av vinterferien (uke 9).

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Sandnes friskole
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Ganddal
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100 % fast
Søknadsfrist:
8/2/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
David Andreas Bjørge
Rektor
david@apps.sandnes-friskole.no47 65 64 17
Sigmund T. Kristoffersen
Styreleder
99 27 65 62
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Sandnes friskole er en fargerik skole bygd på kristne verdier, som fostrer sunne barn i trygge rammer til å bli hele mennesker. Sandnes Friskole startet opp høsten 2004 og ble godkjent for 280 elever fordelt på barne- og ungdomstrinnet. Skolen har for tiden 164 elever og 32 årsverk fordelt på 42 ansatte.

I tilknytning til skolen drives det også skolefritidstilbud (SFO).

Skolens bygg er nylig oppgradert med nye klasserom og spesialrom som gir et godt grunnlag for god opplæring og utvikling. Kreativitet er en viktig rolle i skolens utvikling og endringsarbeid.

Vårt oppdrag er å gi elevene gode allmennkunnskaper satt inn i en kristen helhetsramme. Skolen følger læreplanverket i alle fag med unntak av KRLE, der skolen bruker godkjent KRL-plan.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Generalsekretær

Koffert - Symbol
Den Norske Israelsmisjon
Illustrasjonsbilde Stilling

Kirkemusiker/trosopplærer Svalbard kirke

Koffert - Symbol
Den norske kirke
Illustrasjonsbilde Stilling

Avdelingsleder for lærerutdanning

Koffert - Symbol
NLA Høgskolen