Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Tromsø Baptistmenighet

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Tromsø Baptistmenighet
søker nå en
søker no ein

Pastor / Menighetsrådgiver

Pastor i Tromsø baptistmenighet / Menighetsrådgiver Baptist Nord

Kunne du tenke deg en spennende stilling i nord?

Tromsø baptistmenighet lyser nå sammen med Baptist Nord ut en heltidsstilling, der 70% vil være som pastor i Tromsø baptistmenighet, og 30% som menighetsrådgiver i Baptist Nord. Det åpnes for søkere som er interessert i begge, eller kun en av stillingene. Stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å jobbe med god menighetsutvikling og nettverk i Nord-Norge. 

Arbeidsoppgaver – pastor i Tromsø Baptistmenighet 70%

Hovedvekten av stillingen er som pastor for Tromsø Baptistmenighet. Menigheten ligger i hjertet av Tromsø og rollen som pastor favner et bredt spekter av oppgaver. Menighetens kultur bærer preg av stor grad av frivillighet, både når det gjelder praktiske- og omsorgsrelaterte oppgaver og deltagelse i forkynnelse, lovsang og ledelse. 

Menigheten har under en lengre periode vært uten ansatt pastor, og søker nå en pastor som:

 • er opptatt av godt samarbeid med menighetsledelsen og menighetens medlemmer
 • har som hovedoppgave å være åndelig leder for menigheten
 • er en initiativtager og pådriver sammen med menighetsledelsen
 • jobber for et fellesskap der flest mulig er aktive i tjeneste og får utviklet seg i forhold til kall, utrustning og kapasitet hos den enkelte
 • har evnen til nytenkning, er kreativ og leder an inn i en ny tid, fordi vi tror at Gud gjør noe nytt
 • er nettverksbyggende og ivaretakende mot andre pastorer og ledere i byen, distriktet, samt andre relevante sammenhenger og organisasjoner
 • ivaretar administrative og formelle oppgaver som naturlig ligger til stillingen

Arbeidsoppgaver – menighetsrådgiver for Baptist Nord 30%

Ny menighetsrådgiver vil ha Nord-Norge, fra Nordkapp helt i nord til Helgeland i sør, som sitt ansvars- og arbeidsområde. Dette medfører dermed en del reisevirksomhet. Menighetsrådgiveren samarbeider med teamet av menighetsrådgivere i Det Norske Baptistsamfunn.

Som menighetsrådgiver:

 • har du gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er du initiativtager og kan jobbe selvstendig
 • har du ansvar for kontakt og oppfølging av baptistmenighetene i Nord-Norge
 • besøke menighetene og være tilgjengelig for råd, veiledning og andre oppgaver etter nærmere avtale
 • samarbeider du med styret i Baptist Nord, med planlegging av leirvirksomhet for barn, unge og familier, samt andre fellesarrangementer i Baptist Nord
 • er du en brobygger som bidrar til å utvikle nettverk og relasjoner med andre frikirkesammenhenger 

Kvalifikasjoner for begge stillinger

Vi søker deg som har kjennskap til Baptistsamfunnet, eller annen frikirkelig virksomhet, og som har et hjerte for Nord-Norge. Det er et ønske at du har høyere utdannelse innen teologi, veiledning og ledelse. Krav til utdanning kan fravikes ved lang og/eller relevant praksis. 

Personlig egnethet vektlegges for begge stillingene. 

Vi tilbyr

 • et variert og spennende arbeidsmiljø i nord
 • veiledning og økonomisk støtte til relevant utdanning
 • lønn i henhold til Det Norske Baptistsamfunns lønnsstige
 • forsikring og pensjonsordninger

Den som ansettes må arbeide i samsvar med Det Norske Baptistsamfunns formål og verdier. Ved ansettelse er det forventet medlemskap i en baptistmenighet, og i pastorstillingen er det forventet medlemskap i Tromsø baptistmenighet. 

Kontakt

For spørsmål knyttet til pastorstillingen, kontakt Leif Vollan (tlf. 95 06 47 14).

For spørsmål knyttet til stilling som menighetsrådgiver, konakt Hermod Bakkevoll (tlf. 41 61 45 85).

Søknad med vedlagt CV sendes per e-post til: nord@baptist.no

Søknadsfrist: 5. februar 2023
Tilsetting: Etter avtale

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Tromsø Baptistmenighet
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Tromsø
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100 prosent
Søknadsfrist:
5/2/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Leif Vollan
For spørsmål som gjelder pastorstillingen
95 06 47 14
Hermod Bakkevoll
For spørsmål som gjelder stilling som menighetsrådgiver
41 61 45 85
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Menigheten ligger i hjertet av Tromsø. Menighetens kultur bærer preg av stor grad av frivillighet, både når det gjelder praktiske- og omsorgsrelaterte oppgaver og deltagelse i forkynnelse, lovsang og ledelse. 

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Rektor / daglig leder

Koffert - Symbol
Kristen Videregående Skole Haugalandet
Illustrasjonsbilde Stilling

Innkjøps- og anskaffelsesansvarlig

Koffert - Symbol
Kirkerådet
Illustrasjonsbilde Stilling

Pastor

Koffert - Symbol
Trondheim Frikirke