Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Tysvær kyrkjelege fellesråd

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Tysvær kyrkjelege fellesråd
søker nå en
søker no ein

Kirkeverge

Vi søker kirkeverge til Tysvær kirkelige fellesråd. Kirkevergen leder organisasjonen og har en sentral rolle i utviklingen av folkekirken i Tysvær.

Kirkefaglig kompetanse - Personalledelse - Økonomistyring - Gjennomføringskraft:

Vi søker en leder som kan bidra til å lede fellesrådets målsettinger for kirken i lokalsamfunnet og ta ansvar for kirkens administrasjon og økonomi med investeringer, drift og vedlikehold av kirkens eiendommer. Kirkevergen, i lag med menighetsrådene og ansatte, må legge til rette for at kirken bidrar til å «styrke og nære» det kristne livet i Tysvær. Kirkevergen skal være en synlig representant for fellesrådet og skal bidra til kontakt og dialog med både politiske og administrative offentlige myndigheter.

Vil du ha en utfordrende jobb i en lokalkirke med stor aktivitet og mange drømmer?

Våre tre menigheter ønsker at kirken skal være et møtested hvor det er plass til liv og tro, der hver enkelt blir sett og får tillit. Et sted med rom for både latter og tårer, kreativitet og alvor. Stillhet og undring med rom for samtaler om livets ulike faser.
Her finner du en aktiv stab med prester, diakon, ungdomsdiakon, kateket, menighetspedagoger, organister, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere og administrasjonssekretær. Kirkekontoret er i Aksdal kirke, en arbeidskirke sentralt plassert i kommunesenteret.

Den norske kirke i Tysvær forvalter en rik kulturarv, som blant annet består av fem kirkebygg som er viktige kulturbygg i kommunen. Forvaltningen omfatter også ansvar for fire gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse.
Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes menigheter i Tysvær og er arbeidsgiver for 18 fast ansatte, vikarer og sesongarbeidere. Tysvær kirkelige fellesråd har et budsjett på rundt 12 mill.

Vi søker en motiverende, åpen og tydelig kirkeleder med evne til å bygge relasjoner, delegere og samspille med andre. Erfaring fra kirkelig arbeid, økonomistyring og drift kombinert med struktur og gjennomføringsevne vil bli vektlagt. Stillingen forutsetter at du trives med både operative og strategiske oppgaver, og kan være fleksibel og løsningsorientert.  

Kvalifikasjoner:

Det forventes relevant ledererfaring og høyere utdanning, gjerne innen ledelse/kirkefag/økonomi/administrasjon. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Det vil være en styrke i stillingen at du har god forståelse for lederrollen i en sammensatt organisasjon der frivillige sin rolle er vesentlig. Du må identifisere deg med kirkens verdigrunnlag. Kjennskap til offentlig forvaltning vil være et fortrinn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. trossamfunnslovens § 20.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en variert og utfordrende lederstilling med mulighet for å forme og videreutvikle stillingen. Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Kirkelig fellesråd har gode pensjons- og forsikringsordninger i hhv KLP og Knif.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med nåværende kirkeverge Eva Birkeland, tlf. 95051038, eller leder av Tysvær kirkelige fellesråd Ståle Hustoft, tlf. 90026142.

Se også www.tysvaerkirken.no

SØKNADSFRIST: 15. oktober 2022


Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.


Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Aksdal
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100 % fast
Søknadsfrist:
15/10/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Eva Birkeland
Kirkeverge
95 05 10 38
Ståle Hustoft
Leder Kirkelig fellesråd
90 02 61 42
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

I det kirkelige fellesrådsområdet i Tysvær er det over 11.000 innbyggere. Fellesrådets virksomhet er fordelt på tre sogn.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Rådgiver klima, miljø og bærekraft

Koffert - Symbol
Kirkerådet
Illustrasjonsbilde Stilling

Næringslivsansvarlig

Koffert - Symbol
Mercy Ships Norge
Illustrasjonsbilde Stilling

Daglig leder

Koffert - Symbol
Stavanger kirkelige fellesråd