Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

DELK / Bergen menighet

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
DELK / Bergen menighet
søker nå en
søker no ein

Prest

Ledig fast stilling som prest

Bergen menighet lyser ut en fast stilling i 100% der 70% utgjør stilling som menighetsprest og inntil 30% vil settes av til sekretæroppgaver. Vi søker en prest som kan være hyrde for alle generasjoner i menigheten, og som vil skape gode møteplasser for kristent fellesskap basert på evangeliets budskap og omsorg for medmennesker.

Definerende for menighetens profil er klassisk luthersk nådemiddelorientert gudstjenesteliv. Menighetens hovedsamling er gudstjeneste eller møte, med søndagsskole, søndag formiddag. Utover hovedsamlingene har menigheten faste bibeltimer på ukedager, bibelgrupper, konfirmantundervisning, og arbeid rettet mot medlemmer med innvandrerbakgrunn.

Menigheten har to prestestillinger. Sammen med menighetens valgte eldste utgjør prestene menighetens eldsteråd som har det åndelige ansvaret. Prestene har det naturlige hovedansvaret for forkynnelse, undervisning og sjelesorg i menigheten, og de har en sentral rolle i å utvikle menighetsarbeidet og gudstjenestelivet. 

I menigheten er alle generasjoner representert, men den består i stor grad av eldre, innvandrere og barnefamilier. Det er et stort potensiale for diakonalt arbeid og vi ser gjerne at presten involverer seg i barne- og familiearbeid. Vi har mange frivillige medarbeidere. Menigheten ønsker seg derfor en prest som er involverende og engasjerende, og som vil ha Bergen menighet som sitt åndelige tilholdssted, med aktiv deltakelse for seg selv og eventuell familie.

Som ny prest i Bergen menighet vil en del av tjenesten bli i Sotra menighet i Håkonsund, og opp til 20% av stillingen kan bli knyttet til en tidsavgrenset prosjektstilling som prest for menighetsplanten i Norheimsund i Hardanger. 

Sentrale arbeidsoppgaver for ny prest. Han skal: 

  • Forkynne og undervise Bibelens ord som lov og evangelium ihht til klassisk luthersk lære 
  • Forvalte sakramentene, oppmuntre til og være lett tilgjengelig for sjelesorg
  • Være en drivkraft i menighetsbyggende arbeid, med spesiell vekt på dåpsopplæring og konfirmasjonsundervisning for barn og unge, og for kirkesøkende med innvandrerbakgrunn
  • Være en involverende og engasjert leder for det mangfoldige arbeidet som gjøres i menigheten, deriblant diakonalt arbeid. 

Oppgavene knyttet til arbeidet som sekretær vil bli lagt til stillingen etter nærmere avtale.

Viktige personlige egenskaper og kompetanseområder:

  • Nådegave til å forkynne Bibelens ord som lov og evangelium
  • Teologisk utdannelse og/eller relevant erfaring 
  • Gode samarbeidsevner
  • God på mellommenneskelige relasjoner
  • Erfaring fra barne-, ungdoms- eller familiearbeid
  • Strukturert, og vant til ulike dataprogram og administrativ oppfølging

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.  

Presten er forpliktet til å formidle og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no 

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er sterkt ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. I henhold til personalhåndboken forretter presten også noen gudstjenester i andre DELK-menigheter. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale. 

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 454 82 230. 

Søknad med CV og referanser sendes innen mandag 26. september 2022 til bertil.andersson@delk.no

Det vil bli gjort en fortløpende vurdering av søkere. 

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
DELK / Bergen menighet
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Bergen
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100 %
Søknadsfrist:
26/9/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Bertil Andersson
Tilsynsmann
bertil.andersson@delk.no454 82 230
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har på landsbasis omkring 3200 medlemmer fordelt på 14 menigheter. Bergen menighet ble etablert i 2002. Menigheten har 185 medlemmer og samles i egne lokaler i Rosenberggaten 1, i Bergen sentrum. I nærheten ligger en søstermenighet i Håkonsund på Sotra. En satsning på en menighetsplante i Tørvikbygd i Hardanger får oppfølging fra eldsterådet i Bergen menighet.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Kokk

Koffert - Symbol
Framnes kristne vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde Stilling

Kirkeverge

Koffert - Symbol
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Illustrasjonsbilde Stilling

Regionleder Agder

Koffert - Symbol
Åpne Dører