Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Den norske kirke

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Den norske kirke
søker nå en
søker no ein

Kirkemusiker/trosopplærer Svalbard kirke

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig vikariat 1.3.–31.12.2023 med ansvar for trosopplæring og kirkemusikk i Svalbard sokn. Stillingen har Svalbard sokn som særskilt tjenesteområde.

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke. Den har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppa, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet. Det er 52 nasjoner representert i Longyearbyen, i en befolkning på 2.300.

Svalbard kirke er en utpreget folkekirke. Kirken har en viktig posisjon, og er godt etablert som en del av lokalsamfunnets kulturliv. I tillegg til kirkelige handlinger rommer kirken flere aktiviteter som babysang, barnekor, konfirmantarbeid, speiderarbeid, temamøter, konserter og sosiale kvelder i peisestua.

Kirken har et Johannus Rembrandt 350 digitalt kirkeorgel med tre manualer, 65 stemmer. I tillegg har vi digitalt flygel fra Yamaha, N3X. Kontorene er godt utstyrt. Les mer om kirkens virksomhet: svalbardkirke.no

Det bor mange barn og unge i Longyearbyen. Det er to barnehager, grunnskole og videregående skole. I tillegg er det et universitetssenter, UNIS, med både norske og utenlandske studenter og Svalbard Folkehøgskole KFUK-KFUM.

Det er gode servicetilbud, blant annet sykehus, bibliotek, kino, idrettshall / svømmehall. Fritidsaktivitetene er mange og varierte og mulighetene for naturopplevelser er unike.

Svalbard sokn har utarbeidet egen trosopplæringsplan.

• Hovedoppgaver for stillingen er konfirmantarbeid i samarbeid med soknepresten og kirkens barne- og ungdomsarbeid, samt samarbeid med skole og barnehage.
• I stillingens ansvarsområde som kirkemusiker, er hovedoppgaven knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt være dirigent for kirkens kor.
• Den som ansettes vil delta i daglig drift og inngå i kirkens beredskapsarbeid. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, samt besøk til andre bosetninger.
• Den kirkelige betjeningen består av en tett samarbeidende stab bestående av sokneprest, diakoniarbeider og trosopplærer/kirkemusiker. Kirken har ikke et menighetsråd, men et rådgivende organ i et folkevalgt lokalt kirkeråd.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for konfirmantarbeidet i samarbeid med soknepresten
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Dirigent Polargospel og Polarknøtter
 • Samarbeid skole og barnehage
 • Kirkemusiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i kirkens daglige drift og beredskapsarbeid
 • Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person med utdanning innenfor musikk, pedagogikk og kristendom/teologi.
 • Det er en forutsetning at søkere har musikalsk erfaring og kan spille orgel eller piano.
 • Realkompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om hun/han behersker norsk og engelsk.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B
 • Det vil være aktuelt å bære våpen ved opphold utenfor Longyearbyen.

Personlige egenskaper

 • Ha gode samarbeidsevner og være fleksibel,
 • Ha en trygg personlighet
 • Kunne bidra positivt inn i det faglige og miljøskapende arbeidet.
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med alle ansatte og frivillige.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver.
 • I tillegg til lønnen kommer polartillegg tilsvarende kr. 39.055 pr år.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
 • Til stillingen hører fri møblert bolig, telefon dekkes etter fastsatte regler.
 • Skattesatsene for Svalbard er for tiden 16 %, inklusiv folketrygdavgift.
 • En årlig hjemreise til bosted på fastlandet.
 • Flytting dekkes etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Den norske kirke
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Svalbard
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
Vikariat
Søknadsfrist:
1/2/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Audun Sæbø
Personalsjef
an887@kirken.no40 31 18 20
Siv Limstrand
Sokneprest Svalbard
sl474@kirken.no92 20 01 70
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75.000 frivillige medarbeidere, 8.500 valgte rådsmedlemmer og 7.500 ansatte. Kirkens 1.200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca. 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Avdelingsleder for lærerutdanning

Koffert - Symbol
NLA Høgskolen
Illustrasjonsbilde Stilling

Sommervikarer

Koffert - Symbol
Dagen
Illustrasjonsbilde Stilling

Rektor / daglig leder

Koffert - Symbol
Kristen Videregående Skole Haugalandet