Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

ImF Midthordland

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
ImF Midthordland
Med tiltredelse snarast søkjer vi etter
søker nå en
søker no ein

Krinsleiar

Arbeidsoppgåver er primært dagleg drift, personalleiing og forkynning. Det er ønskeleg at krinsleiaren er med i barne- og ungdomsarbeidet og leirarbeidet i tett samarbeid med UNG-leiar. Du må kunne jobbe sjølvstendig, og samtidig kunne jobbe godt i team.

Vi treng ein person som kan jobbe helger på leirer og arrangement, enkelte dagar i vekene med kontorarbeid, og møteverksemnd på kveldstid. Arbeidet vert i tett samarbeid med dei andre på krinskontoret. Storleiken på stillinga kan diskuterast.

I forbindelse med den pågåande organisasjonsprosessen i ImF, kan det bli stillingsforandring innan dei neste åra (ny organisasjonsmodell skal etter planen vedtas av årsmøtet i 2024). 

Arbeidet vert avlønna etter Indremisjonsforbundets lønnsregulativ.

Den som blir tilsett må kunna identifisera seg med Midthordland Indremisjon sitt grunnlag og formål.

Spørsmål om stillinga kan rettast til krinsleiar: 
Johnny Iversen , tlf: 95 70 04 89, e-post: j.iversen@imf.no

Send søknad snarast, innan 15. aug til j.iversen@imf.no

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
ImF Midthordland
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Møvik, Sotra
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
100%
Søknadsfrist:
15/8/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

ImF Midthordland er ein krins som er tilknytta Indremisjonsforbundet, og er ein friveleg samanslutning av lokale indremisjonsforeiningar, barne- og ungdomslag og bedehusforsamlingar. ImF Midthordland eig leirstaden Fjell-ly, som ligg på Møvik i Øygarden kommune, Sotra. ImF Midthordland byggjer sitt arbeid på Bibelen, Guds Ord og den evangeliske lutherske bekjennelse.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Organisasjonsutvikler

Koffert - Symbol
Innlandet KrF
Illustrasjonsbilde Stilling

Administrasjonsmedarbeider 50% & Rådgiver 50%

Koffert - Symbol
Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
Illustrasjonsbilde Stilling

Ungdomsarbeider

Koffert - Symbol
Nærbø Bedehus