Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Misjonskirken Norge

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Misjonskirken Norge
Historisk arkivsenter (HAS)
søker nå en
søker no ein

Arkivleder

Ansvarsområder for arkivleder:

• Ansvar for arkivering av arkivverdige dokumenter og bevaring av annet historisk materiale. Lede frivillige medarbeidere for oppgaver med arkivarbeidet.

• Avlevere arkivalier etter avtale med Riksarkivet.

• Være rådgiver for administrasjonen og våre menigheter i arkivfaglige spørsmål. Være sekretær for HAS rådet.

• Bidra til at arkivet er tilgjengelig for forskning.


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

• Arkivfaglig kompetanse.

• Evne til å arbeide i team med frivillige medarbeidere. Evne til å arbeide selvstendig og til å se gode løsninger.


Vi tilbyr:

• Et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter.

• Lønn, pensjon og arbeidsbetingelser i henhold til lønnsavtalen i Misjonskirken Norge.


Stillingen er en del av staben i Misjonskirken Norge. Arbeidssted er Kristiansand, og det må påregnes noe reisevirksomhet Oslo-Kristiansand. Den som ansettes, må arbeide i samsvar med Misjonskirken Norges formål og verdier.

Kjennskap til Misjonskirken Norge vektlegges.

Kontaktperson for spørsmål og søknad med CV rettes til administrasjonsleder Yngve H. Brosstad. E-post: yngve@mknu.no.

Søknadsfrist:

1. november 2022.

www.misjonshistorie.no

Historisk arkivsenter (HAS) har som hovedoppgave å samle, arkivere og gjøre tilgjengelig vårt viktigste historiske materiale. Målet er å gjøre materialet levende og tilgjengelig for historieskrivning, forskning og studier. Historisk arkivsenter ble etablert høsten 2003. Vårt hovedarkiv ligger i lokalene til Ansgarskolen på Hånes i Kristiansand. Det mest arkivverdige materialet leveres til Riksarkivet i Oslo, der hoveddelen av våre historiske dokumenter er arkivert.

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av 84 menigheter og om lag 11.000 trossamfunnsmedlemmer. Vi er en menighetsbevegelse i vekst, og vårt fokus er misjon og lokalt menighetsarbeid. Vårt internasjonale arbeid skjer på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med internasjonale søsterkirker. I Norge satser vi særlig på menighetsutvikling og menighetsplanting. Misjonskirken Norge ble stiftet i 1884.

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Misjonskirken Norge
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Kristiansand
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
30 %
Søknadsfrist:
1/11/2022
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Yngve H. Brosstad
Administrasjonsleder
yngve@mknu.no
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Om arbeidsgiver: Misjonskirken Norge er er et kirkesamfunn i medlemsvekst med 85 menigheter og rundt 11 400 medlemmer. Vi planter nye menigheter og hjelper menighetene med leder- og menighetsutvikling. Internasjonalt har vi arbeid i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Relasjonsselger

Koffert - Symbol
Knif Trygghet Forsikring
Illustrasjonsbilde Stilling

Kirkeverge

Koffert - Symbol
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Illustrasjonsbilde Stilling

Søndagsskolekonsulent, 100% fast stilling

Koffert - Symbol
Søndagsskolen Norge