Denne stillingen er
ikke lenger tilgjengelig

Ledig stilling hos:

Val skoler

Se hele stillingen
Sjå heile stillinga
Illustrasjonsbilde Stilling
Val skoler
søker nå en
søker no ein

Lærer i kristendomskunnskap

En av våre lærere har gått over i andre oppgaver på skolen, vi søker derfor etter:

Lærer i kristendomskunnskap (50 %)

Arbeidet består i undervisning i faget kristendomskunnskap på Vg1 og Vg2. I tillegg kan det bli aktuelt med andre oppgaver som for eksempel kontaktlærer eller ansvar i det kristne arbeidet på skolen. Det kan eventuelt legges til rette med andre fag eller oppgaver på totalt inntil 100 % stilling.  

Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.  

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet. 

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er 14. april.

Tiltredelse 1. august 2023 eller etter nærmere avtale. 

Søk herSøk her
Arbeidsgiver:
Arbeidsgjevar:
Val skoler
Arbeidssted:
Arbeidsstad:
Nærøysund
Ansettelsesform:
Tilsettingsform:
50 %
Søknadsfrist:
14/4/2023
Snarest
Kontaktperson
:
er:
ar:
Martin Gjøra
Inspektør vgs
mgjora@val.vgs.no99 04 67 43
Søk herSøk her
Om arbeidsgiver:
Om arbeidsgjevar:

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, 35 på barneskolen (1.–6. trinn) og er ca. 75 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Se hjemmesideSjå heimeside

Flere stillinger

Fleire stillingar

Illustrasjonsbilde Stilling

Seksjonsleder

Koffert - Symbol
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Illustrasjonsbilde Stilling

HR-medarbeider

Koffert - Symbol
Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS
Illustrasjonsbilde Stilling

Menighetsarbeider

Koffert - Symbol
Risør Frikirke